محصولات ویژه

برنج طارم رتون (دو نوج) فریدون‌کنار

280,000 تومان 250,000 تومان

برنج طارم کشت دوم فریدون‌کنار

295,000 تومان 260,000 تومان

برنج طارم ارگانیک

270,000 تومان 260,000 تومان

برنج طارم محلی فریدون‌کنار

240,000 تومان 230,000 تومان

برنج هاشمی فریدون‌کنار

245,000 تومان 225,000 تومان

برنج هاشمی آستانه اشرفیه

275,000 تومان 235,000 تومان

برنج هاشمی رودسر

250,000 تومان 225,000 تومان

برنج هاشمی رشت

245,000 تومان 225,000 تومان

مقالات تخصصی

اینستاگرام ما

تصاویر اینستاگرام ایران برنج