محصولات ویژه

برنج طارم رتون (دو نوج) فریدون‌کنار

280,000 تومان 250,000 تومان

برنج طارم کشت دوم فریدون‌کنار

295,000 تومان 250,000 تومان

برنج طارم ارگانیک

350,000 تومان 295,000 تومان

برنج طارم محلی فریدون‌کنار

270,000 تومان 230,000 تومان

برنج هاشمی فریدون‌کنار

280,000 تومان 240,000 تومان

برنج هاشمی آستانه اشرفیه

295,000 تومان 255,000 تومان

برنج هاشمی رشت

270,000 تومان 265,000 تومان

برنج فجر رشت

205,000 تومان 180,000 تومان

مقالات تخصصی

اینستاگرام ما

تصاویر اینستاگرام ایران برنج