تفاوت برنج فجر با طارم چیست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالاتتفاوت برنج فجر با طارم چیست؟
امیر علی 7 ماه قبل پرسید
1پاسخ
علی 7 ماه قبل پاسخ داد

برنج فجر جز اقلام پرمحصوله، در صورتی که برنج طارم جز اقلام آروماتیک محسوب میشه.

پاسخ شما