برنج شیرودی مال کجاست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالاتبرنج شیرودی مال کجاست؟
اکبری 11 ماه قبل پرسید

سلام، برنج شیرودی متعلق به کدوم شهر یا استانه؟

1پاسخ
وحید 10 ماه قبل پاسخ داد

این برنج بیشتر در اطراف آمل، تنکابن و چالوس کشت می شود.

پاسخ شما