برنج شیرودی مال کجاست؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالاتبرنج شیرودی مال کجاست؟
اکبری 7 ماه قبل پرسید

سلام، برنج شیرودی متعلق به کدوم شهر یا استانه؟

1پاسخ
وحید 7 ماه قبل پاسخ داد

این برنج بیشتر در اطراف آمل، تنکابن و چالوس کشت می شود.

پاسخ شما