آیا برنج فجر تراریخته است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالاتآیا برنج فجر تراریخته است؟
سارا 11 ماه قبل پرسید
1پاسخ
میلاد 10 ماه قبل پاسخ داد

سلام، بله، این برنج بر اثر اصلاح ژنیتیکی ایجاد شده است. بنابراین تراریخته محسوب میشود.

پاسخ شما