آیا برنج فجر تراریخته است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالاتآیا برنج فجر تراریخته است؟
سارا 7 ماه قبل پرسید
1پاسخ
میلاد 7 ماه قبل پاسخ داد

سلام، بله، این برنج بر اثر اصلاح ژنیتیکی ایجاد شده است. بنابراین تراریخته محسوب میشود.

پاسخ شما