برنج هاشمی فریدونکنار
برنج طارم هاشمی ده کیلویی ارسال به تمام نقاط کشور
1.500.000 ریال
انتخاب کیفیت Tooltip
برنج درجه یک نسبت به درجه دو، نیم دانه کمتری داشته و در حین کشت آن از سموم کشاورزی بسیار کمی استفاده شده است.
برنج طارم فریدونکنار
برنج طارم محلی ده کیلویی ارسال به تمام نقاط کشور
1.500.000 ریال
انتخاب کیفیت Tooltip
برنج درجه یک نسبت به درجه دو، نیم دانه کمتری داشته و در حین کشت آن از سموم کشاورزی بسیار کمی استفاده شده است.